Miljø

beautiful flowers, flower background, flower wallpaper-7962376.jpg
tree, field, landscape-6147402.jpg
meeting, brainstorming, business-594091.jpg

Klima og energi

Vi tar klimaendringer på alvor og er opptatt av å redusere vårt klimaavtrykk. Derfor benytter vi oss av klimavennlige materialer og metoder i vår virksomhet. Vi jobber også aktivt for å redusere vårt energiforbruk og bruk av fossilt brensel.

Miljø

Vi er opptatt av å ivareta miljøet, og derfor følger vi alle gjeldende miljøregler og -krav. Vi reduserer avfallet vårt og resirkulerer så mye som mulig. Vi velger også miljøvennlige alternativer når vi kjøper inn varer og tjenester.

Arbeidsmiljø

Vi bryr oss om våre ansattes helse og sikkerhet og jobber for å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi følger alle gjeldende krav og regler for arbeidsmiljøet, og vi har rutiner for å forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen.

Vi i Mælen Blikk og Ventilasjon vektlegger bærekraftige og miljøvennlige distributører. Vi oppfordrer derfor våre partnere til å søke sertifisering som miljøfyrtårn, og sammen kan vi bidra til en grønnere fremtid.

Se vårt klimaregnskap her

globe, earth, continents-296471.jpg

Kjære kunde

Vi er opptatt av å stadig forbedre vår virksomhet når det gjelder klima, energi, miljø og arbeidsmiljø. Vi ønsker å sørge for at vi tar vårt ansvar for en bærekraftig framtid og samtidig skape en trygg og helsefremmende arbeidsplass for våre ansatte.

Derfor vil vi gjerne høre fra deg! Dersom du har noen innspill eller forslag til hvordan vi kan forbedre oss på disse områdene, setter vi stor pris på din tilbakemelding. Kanskje har du sett en mulighet for å redusere vårt klimaavtrykk, eller har et forslag til hvordan vi kan bli enda mer miljøvennlige? Kanskje har du også tanker om hvordan vi kan jobbe enda bedre for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet?

Vi er åpne for alle slags innspill og forslag som kan bidra til å gjøre oss til en enda bedre og mer bærekraftig bedrift. Vi vil lytte nøye til dine tanker og ideer, og vil gjøre vårt beste for å implementere endringer der det er mulig.

Tusen takk for din støtte og engasjement for en bedre og mer bærekraftig fremtid.